Trump Hyuga Pro


Okuragahama, Hyuga, Japan

Oct 07, 2016

Best AHS
Minori Kawai

13.63

Best Winning Perc.
Shino Matsuda

100.0%


Stats from Trump Hyuga Pro 2016

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Minori Kawai 13.63 4 3 75.0%
Emily Nishimoto 13.58 3 2 66.67%
Kana Nakashio 12.95 2 1 50.0%
Shino Matsuda 12.82 3 3 100.0%
Miho Ihara 12.35 1 0 0.0%
Sara Wakita 11.97 3 2 66.67%
Reika Noro 11.78 3 2 66.67%
Julie Nishimoto 11.7 3 2 66.67%
Nagisa Tashiro 11.13 2 1 50.0%
Hinako Kurokawa 10.75 1 0 0.0%
Ariana Shewry 10.7 2 1 50.0%
Minato Takahashi 10.38 3 2 66.67%
Rina Matsunaga 10.25 1 0 0.0%
Amuro Tsuzuki 10.23 2 1 50.0%
Mana Watanabe 9.75 1 0 0.0%
Asako Mizuno 8.15 1 0 0.0%
Ichigo Nishimura 7.2 1 0 0.0%
Natsuki Suda 7.15 1 0 0.0%
Kairi Sekiguchi 6.75 2 1 50.0%
  TBD 0.0 3 0 0.0%
Denver Young 0.0 1 0 0.0%
Tahlija Redgard 0.0 1 0 0.0%