Billabong Pro Shikoku


Shikoku, Kochi Prefecture, Japan

Jun 03, 2015

Best AHS
Ren Hashimoto

14.28

Best Winning Perc.
Ren Hashimoto

100.0%


Stats from Billabong Pro Shikoku 2015

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Ren Hashimoto 14.28 5 5 100.0%
Reika Noro 11.95 2 1 50.0%
Rioko Miyasaka 11.5 4 3 75.0%
Minori Kawai 10.44 4 3 75.0%
Miho Ihara 9.74 5 4 80.0%
Erina Taniguchi 8.97 3 2 66.67%
Nagisa Tashiro 8.87 3 2 66.67%
Minami Koyama 8.78 3 2 66.67%
Minato Takahashi 8.5 2 1 50.0%
Natsuki Suda 8.32 3 2 66.67%
Momoko Miyasaka 8.28 2 1 50.0%
Emily Nishimoto 7.8 2 1 50.0%
Tayla Hanak 7.4 2 1 50.0%
Naoko Okano 7.35 1 0 0.0%
Minami Takechi 7.28 2 1 50.0%
Rina Kitazawa 6.95 2 1 50.0%
Asako Mizuno 6.85 2 1 50.0%
Ai Kaneko 6.85 2 1 50.0%
Mana Watanabe 6.75 1 0 0.0%
Amuro Tsuzuki 6.5 2 1 50.0%
Toshiko Miyako 6.2 2 1 50.0%
Sora Sakamoto 5.93 2 1 50.0%
Sumiko Fukushima 5.2 2 1 50.0%
Mayumi Fukuda 5.2 1 0 0.0%
Chikako Matsushita 5.15 1 0 0.0%
Konami Asano 5.1 2 1 50.0%
Mariko Sunakawa 4.85 2 1 50.0%
Aiko Kanda 4.85 1 0 0.0%
Marine Suzuki 4.55 1 0 0.0%
Minami Asaba 4.5 1 0 0.0%
Nozomi Takamagi 4.5 1 0 0.0%
Yukino Nakajima 3.8 1 0 0.0%
Hiroe Tahara 3.68 2 1 50.0%
Yuki Kitagawa 3.25 1 0 0.0%
Saki Kato 2.2 1 0 0.0%
Kairi Ohno 1.0 1 0 0.0%
  TBD 0.0 4 0 0.0%