Trump Onjuku Logger pro


Onjuku Beach, Chiba, Japan

Nov 11, 2017

Best AHS
Natsumi Taoka

11.04

Best Winning Perc.
Hiroka Yoshikawa

100.0%


Stats from Trump Onjuku Logger pro 2017

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Natsumi Taoka 11.04 3 2 66.67%
Hiroka Yoshikawa 10.97 4 4 100.0%
Minami Koyama 10.85 4 3 75.0%
Yuko Kurita 10.67 1 0 0.0%
Makiko Nakai 9.41 2 1 50.0%
Maria Fernanda Reyes 8.49 4 3 75.0%
Nava Young 7.99 3 2 66.67%
Keiko Kodaka 7.43 4 3 75.0%
Miku Uemura 7.04 3 2 66.67%
Hiromi Sugaya 6.16 2 1 50.0%
Yuki Suzuki 6.12 2 1 50.0%
Leigh Powell 5.67 1 0 0.0%
Mizue Oguri 5.59 2 1 50.0%
Yumiko Utsumi 5.24 2 1 50.0%
Yui Omura 5.18 3 2 66.67%
Michael Marjanovic 5.01 2 1 50.0%
Miku Hayashi 3.9 2 1 50.0%
Shino Sakuraba 3.8 1 0 0.0%
Naoko Yazawa 3.37 1 0 0.0%
Niu Chen-Lin 2.93 2 1 50.0%
Ana Camila Kaspar 2.43 1 0 0.0%
Midori Oshima 1.8 1 0 0.0%
Miki Niwa 0.0 1 0 0.0%