Trump Hyuga Pro Longboard


Okuragahama, Hyuga, Japan

Oct 07, 2016

Best AHS
Rachael Tilly

15.08

Best Winning Perc.
Rachael Tilly

100.0%


Stats from Trump Hyuga Pro Longboard 2016

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Rachael Tilly 15.08 4 4 100.0%
Crystal Walsh 13.46 4 3 75.0%
Hiroka Yoshikawa 12.17 3 2 66.67%
Natsumi Taoka 11.52 3 2 66.67%
Sally Cohen 11.0 4 3 75.0%
Stacia Ahina 10.64 4 3 75.0%
Ashley Ahina 10.6 1 0 0.0%
Keiko Kodaka 10.25 2 1 50.0%
Candra Jordan 9.45 1 0 0.0%
Satoko Ukeguchi 9.2 1 0 0.0%
Mizue Oguri 8.87 3 2 66.67%
Tomoko Orikasa 8.4 1 0 0.0%
Makiko Nakai 8.25 2 1 50.0%
Hatsumi Ui 8.0 1 0 0.0%
Miku Hayshi 7.83 2 1 50.0%
Rika Hashimoto 7.75 1 0 0.0%
Kitaku Ako 7.68 3 2 66.67%
Misato Kabasawa 7.35 2 1 50.0%
Leigh Powell 7.35 2 1 50.0%
Asuka Saga 7.15 2 1 50.0%
Satomi Kawabe 7.0 1 0 0.0%
Sachiko Nagata 6.85 1 0 0.0%
Yumiko Utsumi 6.7 2 1 50.0%
Nozomi Matsumoto 6.5 1 0 0.0%
Naoko Yazawa 6.33 2 1 50.0%
Miki Niwa 5.6 1 0 0.0%
Etsuko Nogami 4.45 1 0 0.0%
Nobuko Furuie 3.75 1 0 0.0%
Yoko Kawano 3.35 1 0 0.0%
  TBD 0.0 3 0 0.0%