Trump Hyuga Pro


Okuragahama, Hyuga, Japan

Oct 09, 2015

Best AHS
Stacia Ahina

15.88

Best Winning Perc.
Natsumi Taoka

100.0%


Stats from Trump Hyuga Pro 2015

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Stacia Ahina 15.88 5 4 80.0%
Natsumi Taoka 15.3 5 5 100.0%
Hiroka Yoshikawa 14.58 3 2 66.67%
Ashley Ahina 12.27 3 2 66.67%
Kitaku Ako 11.65 1 0 0.0%
Shiho Okazawa 11.13 2 1 50.0%
Nava Young 11.05 2 1 50.0%
Yuki Suzuki 10.95 3 2 66.67%
Tomoko Orikasa 10.6 2 1 50.0%
Mizue Oguri 9.1 1 0 0.0%
Keiko Kodaka 8.82 2 1 50.0%
Satoko Ukeguchi 8.45 1 0 0.0%
Akemi Oguma 8.35 1 0 0.0%
Satomi Kawabe 8.0 2 1 50.0%
Makiko Nakai 7.98 2 1 50.0%
Yoko Kawano 7.97 3 2 66.67%
Midori Oshima 7.05 1 0 0.0%
Miki Niwa 5.85 1 0 0.0%
Nobuko Furuie 5.25 1 0 0.0%
Etsuko Nogami 4.5 1 0 0.0%
Misae Hayashi 4.2 1 0 0.0%
Naoko Yazawa 3.05 1 0 0.0%
  TBD 0.0 2 0 0.0%