Malibu Hyuga Pro Longboard


Hyuga, Miyazaki Prefecture, Japan

Oct 11, 2014

Best AHS
Ashley Ahina

9.3

Best Winning Perc.
Hiroka Yoshikawa

100.0%


Stats from Malibu Hyuga Pro Longboard 2014

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Ashley Ahina 9.3 4 3 75.0%
Hiroka Yoshikawa 8.02 3 3 100.0%
Stacia Ahina 7.56 2 1 50.0%
Yukari Asumi 7.35 2 1 50.0%
Shiho Okazawa 7.32 2 1 50.0%
Yuki Suzuki 7.12 2 1 50.0%
Satoko Ukeguchi 6.6 3 2 66.67%
Hatsumi Ui 6.06 3 2 66.67%
Yoko Kawano 5.93 1 0 0.0%
Kitaku Ako 5.67 1 0 0.0%
Natsumi Taoka 5.67 1 0 0.0%
Akemi Oguma 5.6 2 1 50.0%
Ichigo Nishimura 5.55 2 1 50.0%
Rinko Sekimoto 5.32 2 1 50.0%
Mizue Oguri 5.24 3 2 66.67%
Ryoko Mashima 5.07 2 1 50.0%
Mai Hino 5.0 1 0 0.0%
Keiko Kodaka 4.97 1 0 0.0%
Midori Oshima 4.17 2 1 50.0%
Miki Niwa 3.46 1 0 0.0%