Minami Boso Junior Pro


Chitose Beach, Minamibōsō, Chiba, Japan

Oct 06, 2018

Best AHS
Irie Fitzgerald

14.06

Best Winning Perc.
Shino Matsuda

100.0%


Stats from Minami Boso Junior Pro 2018

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Irie Fitzgerald 14.06 1 0 0.0%
Minami Nonaka 12.05 3 2 66.67%
Sara Wakita 11.61 2 1 50.0%
Shino Matsuda 11.19 3 3 100.0%
Kana Nakashio 11.16 2 1 50.0%
Anon Matsuoka 8.67 1 0 0.0%
Amuro Tsuzuki 8.44 3 2 66.67%
Rina Matsunaga 7.96 1 0 0.0%
Julie Nishimoto 7.08 3 2 66.67%
Cocona Kawase 5.92 2 1 50.0%
Sai Maniwa 4.15 2 1 50.0%