Minami Boso Junior Pro


Chitose Beach, Minamibōsō, Chiba, Japan

Sep 16, 2017

Best AHS
Shino Matsuda

10.67

Best Winning Perc.
Shino Matsuda

100.0%


Stats from Minami Boso Junior Pro 2017

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Shino Matsuda 10.67 4 4 100.0%
Emily Nishimoto 10.1 2 1 50.0%
Sara Wakita 9.99 4 3 75.0%
Julie Nishimoto 9.53 3 2 66.67%
Minori Kawai 9.37 2 1 50.0%
Cocona Kawase 9.3 1 0 0.0%
Minami Nonaka 8.71 2 1 50.0%
Rina Matsunaga 8.67 1 0 0.0%
Mana Watanabe 8.2 1 0 0.0%
Kana Nakashio 8.17 1 0 0.0%
Ichigo Nishimura 7.13 1 0 0.0%
Mathea Dempfle-Olin 6.9 1 0 0.0%
Amuro Tsuzuki 5.39 2 1 50.0%
Sai Maniwa 4.47 3 2 66.67%
Nanao Sawada 4.24 1 0 0.0%
Nanaho Tsuzuki 4.17 1 0 0.0%