Ichinomiya Isumi Pro Junior Surfing Governor's Cup


Shida Point, Ichinomiya, Chiba, Japan

Jul 01, 2017

Best AHS
Nanao Sawada

14.0

Best Winning Perc.
Amuro Tsuzuki

100.0%


Stats from Ichinomiya Isumi Pro Junior Surfing Governor's Cup 2017

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Nanao Sawada 14.0 1 0 0.0%
Anon Matsuoka 11.57 1 0 0.0%
Shino Matsuda 11.18 4 3 75.0%
Amuro Tsuzuki 10.48 4 4 100.0%
Minori Kawai 10.05 3 2 66.67%
Sara Wakita 9.93 3 2 66.67%
Mana Watanabe 9.24 2 1 50.0%
Minami Nonaka 8.02 2 1 50.0%
Cocona Kawase 7.5 1 0 0.0%
Emily Nishimoto 7.4 1 0 0.0%
Julie Nishimoto 6.77 2 1 50.0%
Kana Nakashio 4.79 2 1 50.0%
Rina Matsunaga 0.0 1 0 0.0%