Ise Shima Pro Junior


Ise Shima, Mie, Japan

Oct 01, 2016

Best AHS
Shino Matsuda

12.3

Best Winning Perc.
Shino Matsuda

100.0%


Stats from Ise Shima Pro Junior 2016

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Shino Matsuda 12.3 4 4 100.0%
Kana Nakashio 12.03 3 2 66.67%
Minori Kawai 11.94 4 3 75.0%
Sara Wakita 11.22 3 2 66.67%
Cocona Kawase 9.27 2 1 50.0%
Minami Nonaka 9.22 2 1 50.0%
Mana Watanabe 6.86 2 1 50.0%
Amuro Tsuzuki 6.34 1 0 0.0%
Niina Kawase 6.03 1 0 0.0%
Rina Matsunaga 5.84 2 1 50.0%
Sai Maniwa 5.77 1 0 0.0%
Ichigo Nishimura 5.06 1 0 0.0%
Ariana Shewry 4.06 1 0 0.0%
  TBD 0.0 3 0 0.0%