Murasaki Shonan Open


Kugenuma Beach, Shonan, Japan

Jul 09, 2018

Best AHS
Hiroto Ohhara

13.81

Best Winning Perc.
Joh Azuchi

100.0%


Stats from Murasaki Shonan Open 2018

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Hiroto Ohhara 13.81 5 4 80.0%
Reo Inaba 13.63 2 1 50.0%
Jordan Lawler 13.54 6 5 83.33%
Daiki Tanaka 13.45 3 2 66.67%
Billy Stairmand 13.08 3 2 66.67%
Harley Ross 12.78 4 3 75.0%
Ty Watson 12.66 4 3 75.0%
Joh Azuchi 12.66 6 6 100.0%
Hiroto Arai 12.48 5 4 80.0%
Sheldon Simkus 12.32 3 2 66.67%
Kaito Kawamata 12.1 3 2 66.67%
Teppei Tajima 12.09 4 3 75.0%
Riki Horikoshi 12.05 4 3 75.0%
Sandon Whittaker 11.98 3 2 66.67%
Yuta Tsukamoto 11.81 4 3 75.0%
David Vlug 11.78 3 2 66.67%
Gatien Delahaye 11.57 3 2 66.67%
Hideyoshi Tanaka 11.5 1 0 0.0%
Takuto Ohta 11.37 3 2 66.67%
Takumi Yasui 11.18 3 2 66.67%
Jose Gundesen 11.05 1 0 0.0%
I Nyoman Artana 11.02 3 2 66.67%
Taka Inoue 10.95 2 1 50.0%
I Komang Hermawan 10.75 1 0 0.0%
Makai McNamara 10.65 1 0 0.0%
Shuji Nishi 10.58 2 1 50.0%
Miyu Furukawa 10.55 2 1 50.0%
Guy Sato 10.54 5 4 80.0%
Kazuma Miyagi 10.45 4 3 75.0%
Taichi Wakita 10.27 3 2 66.67%
Naru Awada 10.17 3 2 66.67%
Riaru Ito 10.07 2 1 50.0%
Momoto Tsuzuki 10.05 2 1 50.0%
Ryo Miura 10.05 1 0 0.0%
Kaiki Yamanaka 10.0 2 1 50.0%
Keanu Kamiyama 9.75 3 2 66.67%
Kairi Noro 9.7 1 0 0.0%
Yujiro Tsuji 9.7 2 1 50.0%
Yuji Mori 9.65 1 0 0.0%
Takuya Hongo 9.65 1 0 0.0%
Yuri Ogasawara 9.62 3 2 66.67%
Ryota Matsushita 9.5 1 0 0.0%
Leon Oba 9.45 1 0 0.0%
Naomi Kobayashi 9.45 3 2 66.67%
Noa Ishii 9.4 3 2 66.67%
Masahiro Sekiguchi 9.38 2 1 50.0%
Naoto Takanashi 9.33 3 2 66.67%
Natsuki Sasako 9.3 3 2 66.67%
Reo Kanao 9.25 1 0 0.0%
Kei Kobayashi 9.15 1 0 0.0%
Kai Ojima 9.13 3 2 66.67%
Kiyoshiro Suda 9.07 2 1 50.0%
Soma Hirahara 9.0 1 0 0.0%
Kenta Ishikawa 9.0 1 0 0.0%
Yuuki Nakashio 8.82 3 2 66.67%
Shunsuke Wake 8.8 1 0 0.0%
Taishi Kume 8.8 1 0 0.0%
Keitaro Fujinuma 8.75 1 0 0.0%
Roi Kanazawa 8.7 2 1 50.0%
Hiroya Miwa 8.65 1 0 0.0%
Ryo Kodama 8.65 2 1 50.0%
Daiki Matsunaga 8.6 2 1 50.0%
Jin Suzuki 8.55 1 0 0.0%
Shotaro Wake 8.55 1 0 0.0%
Kan Watanabe 8.5 1 0 0.0%
Akito Matsuno 8.5 1 0 0.0%
Sho Matsubara 8.48 3 2 66.67%
Kai Matsumoto 8.48 2 1 50.0%
Yukio Ogawa 8.42 3 2 66.67%
Keijiro Nishi 8.35 1 0 0.0%
Kaito Kurokawa 8.32 2 1 50.0%
Kai McPhillips 8.28 3 2 66.67%
Kusuma Tanabe 8.28 2 1 50.0%
Takumi Nakamura 8.25 2 1 50.0%
Arashi Murata 8.15 2 1 50.0%
Shogo Saito 8.15 1 0 0.0%
Shun Murakami 8.0 1 0 0.0%
Kai Awada 8.0 1 0 0.0%
Yusuke Kato 7.9 1 0 0.0%
Yuji Nishi 7.8 1 0 0.0%
Shunsuke Taya 7.78 2 1 50.0%
Kaito Hamamura 7.75 1 0 0.0%
Arashi Kato 7.5 1 0 0.0%
Rui Horikoshi 7.35 2 1 50.0%
Kento Takahashi 7.35 1 0 0.0%
Monnojo Yahagi 7.3 2 1 50.0%
Haruka Naito 7.2 1 0 0.0%
Sasuke Kawatani 7.2 1 0 0.0%
Rinta Oooto 7.15 1 0 0.0%
Ren Murakami 7.08 2 1 50.0%
Yoshun Suzuki 6.85 1 0 0.0%
Kaisa Kawamura 6.83 2 1 50.0%
Taishi Kawabata 6.75 1 0 0.0%
Ryusei Kanda 6.7 1 0 0.0%
Slade Prestwich 6.6 1 0 0.0%
Kosuke Okamura 6.6 1 0 0.0%
Hironoshin Ando 6.45 1 0 0.0%
Taiki Karube 6.4 1 0 0.0%
Koa Matsumoto 6.35 2 1 50.0%
Sota Hasegawa 6.3 1 0 0.0%
Kaito Ohashi 5.95 1 0 0.0%
Taichi Hagita 5.9 1 0 0.0%
Toki Urayama 5.85 1 0 0.0%
Haru Morishita 5.8 1 0 0.0%
Raiki Masuda 5.15 1 0 0.0%
Yosuke Kodama 4.1 1 0 0.0%
Norimasa Ohno 4.05 1 0 0.0%
Hironobu Horikoshi 3.9 1 0 0.0%
Hiroshi Yasumoto 3.75 1 0 0.0%
Daichi Makino 3.45 1 0 0.0%
Wataru Nagabuchi 1.6 1 0 0.0%