Murasaki Shonan Open


Kugenuma Beach, Shonan, Japan

Jul 10, 2017

Best AHS
Shun Murakami

14.6

Best Winning Perc.
Lliam Mortensen

100.0%


Stats from Murasaki Shonan Open 2017

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Shun Murakami 14.6 5 4 80.0%
Lliam Mortensen 14.13 6 6 100.0%
Shuji Nishi 13.78 3 2 66.67%
Dylan Goodale 13.65 3 2 66.67%
Elijah Gates 13.5 5 4 80.0%
Yuji Mori 13.5 1 0 0.0%
Yuta Tsukamoto 13.38 3 2 66.67%
Momoto Tsuzuki 13.28 5 4 80.0%
Taishi Kawabata 13.25 1 0 0.0%
Chris Michalak 13.2 4 3 75.0%
Arashi Kato 13.1 1 0 0.0%
Reo Inaba 13.03 4 3 75.0%
Hiroto Arai 12.98 3 2 66.67%
Riki Horikoshi 12.95 4 3 75.0%
Rio Waida 12.6 3 2 66.67%
Harley Ross 12.53 3 2 66.67%
Arashi Murata 12.43 3 2 66.67%
Takumi Nakamura 12.43 2 1 50.0%
Ryota Matsushita 12.26 8 7 87.5%
Taichi Wakita 12.25 1 0 0.0%
Kaito Ohashi 12.25 1 0 0.0%
Kei Kobayashi 12.2 4 3 75.0%
I Nyoman Artana 12.18 2 1 50.0%
Kai Hamase 11.82 3 2 66.67%
Ryo Kodama 11.78 2 1 50.0%
Joh Azuchi 11.72 3 2 66.67%
Guy Sato 11.7 1 0 0.0%
Yuji Nishi 11.66 4 3 75.0%
Ariihoe Tefaafana 11.6 1 0 0.0%
Liam O'Brien 11.45 2 1 50.0%
Naoto Takanashi 11.45 1 0 0.0%
Kairi Noro 11.4 2 1 50.0%
Kaimana Jaquias 11.3 1 0 0.0%
Kaito Kino 11.3 1 0 0.0%
Kai Matsumoto 11.3 3 2 66.67%
Yukio Ogawa 11.28 2 1 50.0%
Taka Inoue 11.25 1 0 0.0%
Rinta Oooto 11.23 2 1 50.0%
Yujiro Tsuji 11.13 4 3 75.0%
Keijiro Nishi 11.08 3 2 66.67%
Kusuma Tanabe 11.05 2 1 50.0%
Kaisa Kawamura 10.89 4 3 75.0%
Taiki Karube 10.88 2 1 50.0%
Darma Putra 10.75 4 3 75.0%
Masataka Nakagawa 10.75 1 0 0.0%
Naru Awada 10.75 1 0 0.0%
Hideyoshi Tanaka 10.7 2 1 50.0%
Kaishu Tanaka 10.63 2 1 50.0%
Sasuke Kawatani 10.6 1 0 0.0%
Naomi Kobayashi 10.58 3 2 66.67%
Kosei Sawamura 10.55 3 2 66.67%
Natsuki Sasako 10.48 3 2 66.67%
Keanu Kamiyama 10.43 2 1 50.0%
Keitaro Fujinuma 10.42 3 2 66.67%
Kaito Kawamata 10.4 2 1 50.0%
Johnnie Keith 10.25 2 1 50.0%
Hiroya Miwa 9.93 3 2 66.67%
Kai Awada 9.75 1 0 0.0%
Tatsuya Fukagawa 9.75 1 0 0.0%
Akito Matsuno 9.75 4 3 75.0%
Saxon Lumsden 9.75 1 0 0.0%
Daiki Tanaka 9.7 1 0 0.0%
Daichi Makino 9.55 3 2 66.67%
Masahiro Sekiguchi 9.5 3 2 66.67%
Riaru Ito 9.35 3 2 66.67%
Kai Warner 9.2 1 0 0.0%
Takayuki Wakita 9.15 1 0 0.0%
Jin Suzuki 9.15 1 0 0.0%
Hinata Aizawa 9.1 1 0 0.0%
Rui Horikoshi 9.05 1 0 0.0%
Kai Ojima 9.0 1 0 0.0%
Shunsuke Tomizuka 9.0 1 0 0.0%
Jason Shibata 8.95 1 0 0.0%
Takuto Ohta 8.9 3 2 66.67%
Takuya Hongo 8.85 1 0 0.0%
Masatoshi Ohno 8.75 1 0 0.0%
Kaito Hamamura 8.7 1 0 0.0%
Te Kehukehu Butler 8.68 2 1 50.0%
Hironoshin Ando 8.65 1 0 0.0%
Kairi Takamatsu 8.6 1 0 0.0%
Cooga Harada 8.55 2 1 50.0%
Yugo Kawabata 8.5 1 0 0.0%
Kaito Kurokawa 8.45 1 0 0.0%
Reo Kanao 8.41 4 3 75.0%
Ryo Miura 8.4 2 1 50.0%
Sota Hasegawa 8.4 1 0 0.0%
Ren Murakami 8.3 1 0 0.0%
Benjamin Hucker 8.25 1 0 0.0%
Kaiki Yamanaka 8.2 1 0 0.0%
Keito Matsuoka 8.18 2 1 50.0%
Yuuki Nakashio 8.1 1 0 0.0%
Jose Gundesen 8.05 1 0 0.0%
Haru Morishita 7.9 2 1 50.0%
Keisuke Nishiguchi 7.8 2 1 50.0%
Souichiro Yuki 7.75 1 0 0.0%
Sou Ishihara 7.7 3 2 66.67%
Jocelyn Poulou 7.6 1 0 0.0%
Taiga Ito 7.5 1 0 0.0%
Yuri Ogasawara 7.35 1 0 0.0%
I Komang Hermawan 7.17 3 2 66.67%
Taichi Hagita 7.15 2 1 50.0%
Kosuke Okamura 7.15 1 0 0.0%
Yusuke Kato 7.1 1 0 0.0%
Kiyoshiro Suda 6.7 1 0 0.0%
Kan Watanabe 6.7 1 0 0.0%
Koa Matsumoto 5.83 2 1 50.0%
Haruka Naito 5.53 2 1 50.0%
Shogo Saito 5.53 2 1 50.0%
Shayden Pacarro 5.45 1 0 0.0%
Daiki Matsunaga 5.45 1 0 0.0%
Edrick Baldwin 4.33 2 1 50.0%
Sho Matsubara 4.2 1 0 0.0%
Kento Takahashi 4.13 2 1 50.0%
Miyu Furukawa 3.68 2 1 50.0%
Soma Hirahara 2.35 1 0 0.0%
Ryusei Kanda 2.3 2 1 50.0%
Yosuke Kodama 0.0 1 0 0.0%
Noa Ishii 0.0 1 0 0.0%