Trump Hyuga Pro


Okuragahama, Hyuga, Japan

Oct 07, 2016

Best AHS
Hiroto Ohhara

15.14

Best Winning Perc.
Shun Murakami

100.0%


Stats from Trump Hyuga Pro 2016

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Hiroto Ohhara 15.14 5 4 80.0%
Shun Murakami 14.7 5 5 100.0%
Reo Inaba 14.33 5 4 80.0%
Takumi Nakamura 13.95 3 2 66.67%
Shuji Nishi 13.33 2 1 50.0%
Hiroto Arai 13.21 4 3 75.0%
Naoto Takanashi 13.21 5 4 80.0%
Taichi Wakita 12.95 3 2 66.67%
Kaito Ohashi 12.93 2 1 50.0%
Arashi Kato 12.85 3 2 66.67%
Yuji Mori 12.6 4 3 75.0%
Dai Wako 12.48 2 1 50.0%
Guy Sato 12.45 2 1 50.0%
Kaiki Yamanaka 12.3 1 0 0.0%
Hideyoshi Tanaka 12.21 4 3 75.0%
Riki Horikoshi 12.15 3 2 66.67%
Ren Murakami 12.05 2 1 50.0%
Yuuki Nakashio 12.0 2 1 50.0%
Alex McGuffin 11.93 2 1 50.0%
Naomi Kobayashi 11.72 3 2 66.67%
Kaito Kino 11.68 4 3 75.0%
Yujiro Tsuji 11.62 3 2 66.67%
Takumi Yasui 11.6 2 1 50.0%
Naofumi Zenke 11.56 4 3 75.0%
Yuji Nishi 11.55 4 3 75.0%
Kai Hamase 11.3 3 2 66.67%
Daiki Tanaka 11.28 2 1 50.0%
Kan Watanabe 11.1 1 0 0.0%
Kairi Noro 11.07 3 2 66.67%
Masahiro Sekiguchi 11.05 1 0 0.0%
Ryo Miura 11.05 2 1 50.0%
Yuri Ogasawara 11.03 2 1 50.0%
Ryo Kodama 10.93 3 2 66.67%
Kai Matsumoto 10.78 2 1 50.0%
Keanu Kamiyama 10.75 3 2 66.67%
Taiki Karube 10.73 2 1 50.0%
Yukio Ogawa 10.68 2 1 50.0%
Takayuki Wakita 10.52 3 2 66.67%
Riaru Ito 10.5 1 0 0.0%
Arashi Murata 10.45 1 0 0.0%
Kaito Kurokawa 10.35 1 0 0.0%
Soma Hirahara 10.35 1 0 0.0%
Sasuke Kawatani 10.3 1 0 0.0%
Koki Kashiwada 10.3 1 0 0.0%
Joh Azuchi 10.25 1 0 0.0%
Natsuki Sasako 10.15 1 0 0.0%
Yuta Tsukamoto 10.0 1 0 0.0%
Daichi Makino 9.88 3 2 66.67%
Hironoshin Ando 9.75 1 0 0.0%
Elliot Paerata-Reid 9.6 1 0 0.0%
?? ?? 9.55 1 0 0.0%
Kaisa Kawamura 9.45 1 0 0.0%
Yugo Kawabata 9.45 1 0 0.0%
Keisuke Nishiguchi 9.45 1 0 0.0%
Reo Kanao 9.3 1 0 0.0%
Kaito Morizono 9.28 2 1 50.0%
Daiki Matsunaga 9.07 2 1 50.0%
Takuto Ohta 8.88 2 1 50.0%
Taishi Kawabata 8.6 1 0 0.0%
Joey Johnston 8.5 1 0 0.0%
Jin Suzuki 8.45 1 0 0.0%
Kosuke Okamura 7.93 2 1 50.0%
Masahiro Tooda 7.85 1 0 0.0%
Tetsuya Matsumoto 7.3 1 0 0.0%
Rinta Oooto 7.3 1 0 0.0%
Masatoshi Ohno 7.13 1 0 0.0%
Kohjun Hirasaka 7.1 1 0 0.0%
Kiichiro Ishikawa 7.05 1 0 0.0%
Souichiro Yuki 6.95 1 0 0.0%
Taka Inoue 6.4 1 0 0.0%
Kaito Miura 6.3 1 0 0.0%
Takayoshi Honda 6.1 1 0 0.0%
Yosuke Kodama 4.8 1 0 0.0%
Ryusei Kanda 4.5 1 0 0.0%
Jordan Lawler 0.0 1 0 0.0%