Trump Hyuga Pro


Hyuga, Miyazaki Prefecture, Japan

Oct 09, 2015

Best AHS
Arashi Kato

14.94

Best Winning Perc.
Kaito Ohashi

100.0%


Stats from Trump Hyuga Pro 2015

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Arashi Kato 14.94 5 4 80.0%
Takumi Nakamura 14.89 5 4 80.0%
Kaito Ohashi 14.79 6 6 100.0%
Takumi Yasui 14.24 4 3 75.0%
Hiroto Arai 14.01 4 3 75.0%
Yujiro Tsuji 13.6 4 3 75.0%
Jake Thompson 12.9 2 1 50.0%
Guy Sato 12.75 6 5 83.33%
Shuji Nishi 11.5 2 1 50.0%
Ren Murakami 11.5 2 1 50.0%
Jason Shibata 11.33 3 2 66.67%
Sasuke Kawatani 10.73 2 1 50.0%
Masatoshi Ohno 10.6 3 2 66.67%
Dai Wako 10.57 3 2 66.67%
Naoto Takanashi 10.53 3 2 66.67%
Akito Komuku 10.25 1 0 0.0%
Hideyoshi Tanaka 9.95 1 0 0.0%
Yukio Ogawa 9.78 4 3 75.0%
Noah Hill 9.53 2 1 50.0%
Kai Awada 9.45 2 1 50.0%
Kairi Takamatsu 9.33 3 2 66.67%
Kai Hamase 9.27 3 2 66.67%
Kaiki Yamanaka 9.25 1 0 0.0%
Ryo Miura 9.15 1 0 0.0%
Yuji Mori 9.05 1 0 0.0%
Ryo Kodama 8.93 3 2 66.67%
Kan Watanabe 8.75 2 1 50.0%
Nobu Osawa 8.68 2 1 50.0%
Taichi Wakita 8.63 2 1 50.0%
Taishi Kawabata 8.5 1 0 0.0%
Hironoshin Ando 8.4 1 0 0.0%
Ryota Matsushita 8.15 2 1 50.0%
Takayuki Wakita 8.13 2 1 50.0%
Reo Kanao 7.7 1 0 0.0%
Kelly Norris 7.7 1 0 0.0%
Masahiro Sekiguchi 7.65 2 1 50.0%
Ryo Kobayashi 7.62 3 2 66.67%
Kaisa Kawamura 7.6 1 0 0.0%
Keisuke Nishiguchi 7.15 2 1 50.0%
Kaito Kurokawa 7.15 1 0 0.0%
Naofumi Zenke 7.0 1 0 0.0%
Rikiya Kitada 6.65 1 0 0.0%
Yugo Kawabata 6.45 1 0 0.0%
Souichiro Yuki 6.35 1 0 0.0%
Natsuki Sasako 6.2 1 0 0.0%
Yuta Tsukamoto 6.18 2 1 50.0%
Naomi Kobayashi 5.88 2 1 50.0%
Ed Hatcher 5.8 1 0 0.0%
Yuri Ogasawara 5.6 1 0 0.0%
Koki Kashiwada 5.55 1 0 0.0%
Daichi Makino 5.55 1 0 0.0%
Ryusei Kanda 5.5 1 0 0.0%
Naru Awada 4.85 1 0 0.0%
Masahiro Tooda 4.05 1 0 0.0%
Yuya Sashihara 3.95 1 0 0.0%
Jun Shiiba 3.75 1 0 0.0%
Hirotoshi Umeno 3.68 2 1 50.0%
Yasuaki Higashikawa 3.5 1 0 0.0%
Haruyoshi Shibutani 3.0 1 0 0.0%
Tsugio Yamaoka 2.2 1 0 0.0%
Taiichirou Nishikawa 2.15 1 0 0.0%
Yosuke Kodama 0.9 1 0 0.0%