Murasaki Shonan Open


Kugenuma Beach, Shonan, Japan

Jul 14, 2015

Best AHS
Luel Felipe

15.23

Best Winning Perc.
Luel Felipe

100.0%


Stats from Murasaki Shonan Open 2015

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Luel Felipe 15.23 6 6 100.0%
Kanoa Igarashi 14.48 5 4 80.0%
Jorgann Couzinet 14.32 3 2 66.67%
Mitch Parkinson 12.74 4 3 75.0%
Kaito Ohashi 12.63 6 5 83.33%
Kaito Kino 12.59 5 4 80.0%
Ian Crane 12.09 5 4 80.0%
Tristan Guilbaud 11.88 2 1 50.0%
Shun Murakami 11.5 2 1 50.0%
Johnny Noris 11.4 2 1 50.0%
Masatoshi Ohno 11.38 2 1 50.0%
Takumi Nakamura 11.38 2 1 50.0%
Dylan Goodale 11.09 4 3 75.0%
Jackson Baker 10.93 4 3 75.0%
Dane Hamilton 10.83 6 5 83.33%
Yujiro Tsuji 10.78 2 1 50.0%
Teppei Tajima 10.68 2 1 50.0%
Kekoa Cazimero 10.63 3 2 66.67%
Leandro Usuna 10.62 3 2 66.67%
Kaisa Kawamura 10.6 1 0 0.0%
Hiroto Arai 10.57 3 2 66.67%
Nic Hdez 10.37 3 2 66.67%
Kaimana Jaquias 10.35 1 0 0.0%
Dimitri Ouvre 10.35 3 2 66.67%
Keijiro Nishi 10.15 4 3 75.0%
Garrett Parkes 10.13 2 1 50.0%
Kalani Ball 9.94 5 4 80.0%
Takumi Yasui 9.65 1 0 0.0%
Taichi Wakita 9.65 3 2 66.67%
Makai McNamara 9.6 2 1 50.0%
Korbin Hutchings 9.5 2 1 50.0%
Ian Gentil 9.46 3 2 66.67%
Joey Johnston 9.4 2 1 50.0%
Jun Shiiba 9.32 2 1 50.0%
I Nyoman Artana 9.3 3 2 66.67%
Kan Watanabe 9.24 5 4 80.0%
Hideyoshi Tanaka 9.18 3 2 66.67%
Shota Nakamura 9.18 2 1 50.0%
Paul Cesar Distinguin 9.18 4 3 75.0%
Kylen Yamakawa 9.07 2 1 50.0%
Shuji Nishi 9.03 2 1 50.0%
Keoni Yan 9.0 1 0 0.0%
Haruyoshi Shibutani 8.85 1 0 0.0%
Naoto Takanashi 8.8 2 1 50.0%
Ryota Matsushita 8.75 2 1 50.0%
Kaishu Tanaka 8.6 2 1 50.0%
Kento Takahashi 8.58 3 2 66.67%
Ryo Kobayashi 8.55 1 0 0.0%
Eala Stewart 8.43 2 1 50.0%
Naofumi Zenke 8.37 3 2 66.67%
Cole Yamakawa 8.35 2 1 50.0%
Ren Murakami 8.3 2 1 50.0%
Masataka Nakagawa 8.3 1 0 0.0%
Ryo Kodama 8.29 4 3 75.0%
Kai Ojima 8.27 3 2 66.67%
Kaito Kawamata 8.27 3 2 66.67%
Yuta Tsukamoto 8.21 3 2 66.67%
Yugo Kawabata 8.2 1 0 0.0%
Kai Hamase 8.18 2 1 50.0%
Momoto Tsuzuki 8.13 3 2 66.67%
Naomi Kobayashi 8.12 3 2 66.67%
Taishi Kawabata 8.1 2 1 50.0%
Hiroto Ohhara 8.1 1 0 0.0%
Ulualoha Napeahi 8.1 2 1 50.0%
Nobu Osawa 8.07 2 1 50.0%
Yuji Nishi 8.05 3 2 66.67%
Quinn Bruce 7.98 2 1 50.0%
Yukio Ogawa 7.87 3 2 66.67%
Reo Inaba 7.75 1 0 0.0%
Kenta Hayashi 7.73 2 1 50.0%
Oney Anwar 7.7 1 0 0.0%
Chase Wilson 7.64 3 2 66.67%
Keisuke Nishiguchi 7.63 3 2 66.67%
Dai Wako 7.32 3 2 66.67%
Alan Donato 7.3 1 0 0.0%
Guy Sato 7.25 1 0 0.0%
Reo Kanao 7.2 2 1 50.0%
I Made Rondi 7.15 2 1 50.0%
Ryo Miura 7.15 1 0 0.0%
Takayuki Wakita 7.15 1 0 0.0%
Riki Horikoshi 7.1 1 0 0.0%
Joh Azuchi 6.9 2 1 50.0%
Jackson Bunch 6.85 1 0 0.0%
Riaru Ito 6.85 1 0 0.0%
Ethan Egiguren 6.8 2 1 50.0%
Koki Nakamura 6.8 3 2 66.67%
Joao Marco Maffini 6.65 1 0 0.0%
Taishi Kume 6.65 1 0 0.0%
Haruka Naito 6.6 1 0 0.0%
Hironoshin Ando 6.55 1 0 0.0%
Daiki Tanaka 6.5 1 0 0.0%
Tatsuya Fukagawa 6.4 1 0 0.0%
Ryusei Kanda 6.4 1 0 0.0%
Ashley Keillah 6.4 1 0 0.0%
Toy Tanaka 6.33 2 1 50.0%
Kaiki Yamanaka 6.3 1 0 0.0%
Daichi Makino 6.25 1 0 0.0%
Noa Ishii 6.1 1 0 0.0%
Noa Mizuno 6.03 1 0 0.0%
Jin Suzuki 6.0 1 0 0.0%
Kairi Noro 5.6 1 0 0.0%
Naru Awada 5.6 1 0 0.0%
Kai Awada 5.6 1 0 0.0%
Luke Shepardson 5.55 1 0 0.0%
Natsuki Sasako 5.55 1 0 0.0%
Sasuke Kawatani 5.53 1 0 0.0%
Kairi Takamatsu 5.53 3 2 66.67%
Akito Komuku 5.45 1 0 0.0%
Kusuma Tanabe 5.4 1 0 0.0%
Kohei Kume 5.33 1 0 0.0%
Yuta Iwabuchi 5.3 1 0 0.0%
Dextar Muskens 5.2 1 0 0.0%
Kona Oliveira 5.2 1 0 0.0%
Andre Teixeira 5.15 1 0 0.0%
Rikiya Kitada 5.0 1 0 0.0%
Arashi Kato 5.0 1 0 0.0%
Souichiro Yuki 4.9 1 0 0.0%
Hirotoshi Umeno 4.65 1 0 0.0%
Max Longhurst 4.55 1 0 0.0%
Shogo Saito 4.35 1 0 0.0%
Masahiro Sekiguchi 4.25 1 0 0.0%
Keito Matsuoka 4.2 1 0 0.0%
Daisuke Nishi 4.2 1 0 0.0%
Yuri Ogasawara 3.75 1 0 0.0%
Daniel-Reid (Ha'a) Aikau 3.7 1 0 0.0%
Keanu Kamiyama 3.57 1 0 0.0%
Yosuke Kodama 3.2 1 0 0.0%
Jason Shibata 3.1 1 0 0.0%
Naoki Kumagaya 2.5 1 0 0.0%
Yu Kinjo 1.05 1 0 0.0%
Kentaro Suzuki 0.5 1 0 0.0%
Landon McNamara 0.0 1 0 0.0%