Murasaki Shonan Open


Kugenuma Beach, Shonan, Japan

Jul 14, 2014

Best AHS
Shota Nakamura

10.55

Best Winning Perc.
Naomi Kobayashi

85.71%


Stats from Murasaki Shonan Open 2014

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Shota Nakamura 10.55 2 1 50.0%
Connor O'Leary 9.78 3 2 66.67%
I Made Rondi 8.7 1 0 0.0%
Yuma Takanuki 8.63 2 1 50.0%
Ryo Miura 8.15 1 0 0.0%
Ryota Matsushita 8.07 4 3 75.0%
Naofumi Zenke 8.0 2 1 50.0%
Rikiya Kitada 7.85 1 0 0.0%
Takayuki Wakita 7.84 2 1 50.0%
Naomi Kobayashi 7.84 7 6 85.71%
yuzuru Tanaka 7.74 2 1 50.0%
Takamitsu Shinji 7.6 1 0 0.0%
Louis Gillick 7.52 3 2 66.67%
Shuji Nishi 7.5 1 0 0.0%
Kai Hamase 7.46 5 4 80.0%
Keijiro Nishi 7.45 1 0 0.0%
Ren Murakami 7.3 1 0 0.0%
Takumi Nakamura 7.3 2 1 50.0%
Yujiro Tsuji 7.2 1 0 0.0%
Kai Awada 7.2 1 0 0.0%
Sasuke Kawatani 7.15 3 2 66.67%
Yuta Tsukamoto 6.95 3 1 33.33%
Teppei Tajima 6.74 4 3 75.0%
Ryo Kobayashi 6.65 1 0 0.0%
Teale Vanner 6.65 1 0 0.0%
Dai Wako 6.64 3 2 66.67%
Davin Torres-Jaime 6.55 1 0 0.0%
Kaisa Kawamura 6.52 3 1 33.33%
Haruyoshi Shibutani 6.5 1 0 0.0%
Jack Duggan 6.5 2 1 50.0%
Kairi Takamatsu 6.48 2 1 50.0%
Taishi Kume 6.45 1 0 0.0%
Riki Horikoshi 6.43 4 3 75.0%
Ej Mitsui 6.4 1 0 0.0%
Yuri Ogasawara 6.38 2 1 50.0%
Kairi Noro 6.35 1 0 0.0%
Shun Murakami 6.18 3 2 66.67%
Jun Shiiba 6.12 2 1 50.0%
Daichi Makino 6.1 1 0 0.0%
Shogo Saito 6.1 1 0 0.0%
Kaishu Tanaka 5.97 1 0 0.0%
Jin Suzuki 5.95 1 0 0.0%
Hideyoshi Tanaka 5.9 1 0 0.0%
Max Longhurst 5.85 1 0 0.0%
Momoto Tsuzuki 5.82 4 3 75.0%
Dylan Southworth 5.78 3 2 66.67%
Yuta Iwabuchi 5.78 2 1 50.0%
Luke Shepardson 5.75 2 1 50.0%
Jason Shibata 5.7 1 0 0.0%
Souichiro Yuki 5.6 1 0 0.0%
Hironoshin Ando 5.57 3 2 66.67%
Arashi Kato 5.45 4 3 75.0%
Hirotoshi Umeno 5.45 1 0 0.0%
Taichi Wakita 5.35 1 0 0.0%
Joshua Harrison 5.3 1 0 0.0%
Akito Komuku 5.28 2 1 50.0%
Koki Nakamura 5.25 2 1 50.0%
Reo Kanao 5.15 1 0 0.0%
Daiki Tanaka 5.1 1 0 0.0%
Braiden Maither 5.05 1 0 0.0%
Kusuma Tanabe 4.91 2 1 50.0%
Kaito Kino 4.83 1 0 0.0%
Masahiro Sekiguchi 4.82 3 2 66.67%
Jared Brandon Gogue 4.8 1 0 0.0%
Shinji Shuya 4.8 1 0 0.0%
Norimasa Ohno 4.8 2 1 50.0%
Taishi Kawabata 4.6 1 0 0.0%
Yumeto Yamagishi 4.55 1 0 0.0%
Masatoshi Ohno 4.54 2 1 50.0%
Edrick Baldwin 4.5 1 0 0.0%
Yukio Ogawa 4.43 1 0 0.0%
Norikazu Hayashi 4.38 2 1 50.0%
Takayuki Ishizaki 4.35 2 1 50.0%
Kaiki Yamanaka 4.34 2 1 50.0%
Kan Watanabe 4.0 1 0 0.0%
Paul Cesar Distinguin 3.8 1 0 0.0%
Naoki Kumagaya 3.8 1 0 0.0%
Ryan Hunt 3.59 2 1 50.0%
William Aliotti 3.38 2 1 50.0%
Ichiro Naito 2.75 1 0 0.0%
Tatsuya Fukagawa 2.55 2 1 50.0%
Izuki Tanaka 2.43 1 0 0.0%
Saxon Lumsden 2.4 1 0 0.0%
Shotaro Konishi 2.4 1 0 0.0%
Yosuke Kodama 2.35 1 0 0.0%
Keito Matsuoka 1.95 1 0 0.0%
Makai McNamara 1.83 1 0 0.0%
Kai Hing 0.0 1 0 0.0%
Harrison Martin 0.0 1 0 0.0%
Ryuhei Yamamoto 0.0 1 0 0.0%
Eito Ikeda 0.0 1 0 0.0%