Malibu Hyuga Pro


Okuragahama, Hyuga, Japan

Oct 06, 2012

Best AHS
Halley Batista

17.09

Best Winning Perc.
Halley Batista

100.0%


Stats from Malibu Hyuga Pro 2012

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Halley Batista 17.09 5 5 100.0%
Connor O'Leary 13.58 2 1 50.0%
Naoto Takanashi 13.53 4 3 75.0%
Hiroto Ohhara 13.28 3 2 66.67%
Teppei Tajima 13.09 6 5 83.33%
Nobu Osawa 12.82 3 2 66.67%
Kaisa Kawamura 12.29 4 3 75.0%
Ryo Kodama 12.15 3 2 66.67%
Kenta Hayashi 11.7 1 0 0.0%
Shun Murakami 11.52 5 4 80.0%
Nick Mita 11.35 2 1 50.0%
Naofumi Zenke 10.65 2 1 50.0%
Saxon Lumsden 10.6 1 0 0.0%
Kaishu Tanaka 10.53 3 2 66.67%
Naomi Kobayashi 10.5 3 2 66.67%
Takayuki Wakita 10.5 2 1 50.0%
Jun Shiiba 10.33 3 2 66.67%
Keisuke Nishiguchi 10.15 1 0 0.0%
Keito Matsuoka 10.05 2 1 50.0%
Dai Wako 9.75 2 1 50.0%
Darren Turner 9.75 1 0 0.0%
Daichi Makino 9.7 1 0 0.0%
Yusuke Makino 9.5 1 0 0.0%
Tatsuya Fukushima 9.5 1 0 0.0%
Masahiro Sekiguchi 9.45 2 1 50.0%
Yugo Kawabata 9.28 2 1 50.0%
Tetta Mori 8.9 1 0 0.0%
Akito Komuku 8.85 1 0 0.0%
Kan Watanabe 8.75 1 0 0.0%
Guy Sato 8.68 2 1 50.0%
Takahide Mayaguchi 8.0 1 0 0.0%
Kenichi Kurosawa 8.0 1 0 0.0%
Fuyumi Yajima 7.95 1 0 0.0%
Kento Takahashi 7.75 1 0 0.0%
Rikiya Kitada 7.75 1 0 0.0%
Yuto Terai 7.3 1 0 0.0%
Kai Awada 7.3 1 0 0.0%
yuzuru Tanaka 7.1 1 0 0.0%
Taishi Kawabata 6.8 1 0 0.0%
Mitsuo Kawano 4.8 1 0 0.0%
Naoki Kumagaya 3.25 1 0 0.0%