Malibu Amami Island Pro


Amami, Kagoshima Prefecture, Japan

Oct 26, 2012

Best AHS
Hiroto Ohhara

13.89

Best Winning Perc.
Arashi Kato

100.0%


Stats from Malibu Amami Island Pro 2012

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Hiroto Ohhara 13.89 4 3 75.0%
Dai Wako 13.62 5 4 80.0%
Arashi Kato 13.51 6 6 100.0%
Naofumi Zenke 12.2 3 2 66.67%
Jun Shiiba 11.85 1 0 0.0%
Tetta Mori 11.38 2 1 50.0%
Kan Watanabe 11.2 2 1 50.0%
Kai Ojima 11.15 2 1 50.0%
Keito Matsuoka 10.84 4 3 75.0%
Kaishu Tanaka 10.37 3 2 66.67%
Ryo Kodama 10.22 3 2 66.67%
Kaisa Kawamura 10.05 2 1 50.0%
Ryouhei Hamasaki 9.7 2 1 50.0%
Teruyuki Yamaguchi 9.2 1 0 0.0%
Rikiya Kitada 9.1 2 1 50.0%
Yusuke Makino 9.0 4 3 75.0%
Reo Kanao 8.98 2 1 50.0%
Takkesh Mizoguchi-Thorne 8.88 2 1 50.0%
Tatsuya Fukushima 8.75 2 1 50.0%
Yugo Kawabata 8.5 1 0 0.0%
Akito Komuku 8.1 1 0 0.0%
Kaname Saito 7.05 1 0 0.0%
Yumeto Yamagishi 7.0 1 0 0.0%
Kazuyuki Imai 6.95 1 0 0.0%
Naoto Takanashi 6.95 1 0 0.0%
Shogo Kawagoe 6.8 1 0 0.0%
Yusei Ikariyama 6.7 1 0 0.0%
Seiya Hamasaki 6.63 2 1 50.0%
Daichi Makino 6.35 1 0 0.0%
Shinya Ito 5.65 1 0 0.0%
Scott Bush 5.5 1 0 0.0%
Yuuki Takeda 4.75 1 0 0.0%
Yutarou Yamada 2.75 1 0 0.0%
Hirotsugu Sato 2.6 1 0 0.0%