Trump Onjuku Logger pro


Onjuku Beach, Chiba, Japan

Nov 11, 2017

Best AHS
Piccolo Clemente

14.71

Best Winning Perc.
Piccolo Clemente

100.0%


Stats from Trump Onjuku Logger pro 2017

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Piccolo Clemente 14.71 4 4 100.0%
Tony Silvagni 14.03 4 3 75.0%
Taylor Jensen 13.99 4 3 75.0%
Kaniela Stewart 13.11 4 3 75.0%
Julian Schweizer 11.33 1 0 0.0%
Kai Hamase 11.29 3 2 66.67%
Shohei Akimoto 10.73 2 1 50.0%
Taka Inoue 10.63 3 2 66.67%
Masashi Kase 9.9 3 2 66.67%
Go Suzuki 9.52 2 1 50.0%
Eugene Teal 9.52 4 3 75.0%
Tatsuo Fujii 9.32 2 1 50.0%
Satoshi Horii 9.29 2 1 50.0%
Hiroshi Sato 8.82 2 1 50.0%
Hironori Asumi 8.32 2 1 50.0%
Yuji Hata 8.27 1 0 0.0%
Kapono Nahina 8.0 1 0 0.0%
Yuji Okabe 7.68 2 1 50.0%
Seima Yanamoto 7.57 1 0 0.0%
Hideto Sakuma 7.56 1 0 0.0%
Shun Hieda 7.5 1 0 0.0%
Yoshiki Yonemoto 7.17 1 0 0.0%
Kyohei Okada 6.97 4 3 75.0%
Kenji Gonnokami 6.9 1 0 0.0%
Kio Sato 6.27 1 0 0.0%
Shohei Ogawa 5.7 1 0 0.0%
Yuuki Ogawa 5.49 3 2 66.67%
Kunihiro Kudo 5.37 2 1 50.0%
Masaya Tsukamoto 5.34 1 0 0.0%
Katsuya Inoue 5.33 2 1 50.0%
Haru Nakai 5.0 2 1 50.0%
Kota Sakuraoka 3.73 1 0 0.0%
Yudai Nemoto 0.0 1 0 0.0%
Kohei Imai 0.0 1 0 0.0%