Trump Hyuga Pro Longboard


Okuragahama, Hyuga, Japan

Oct 07, 2016

Best AHS
Tony Silvagni

16.64

Best Winning Perc.
Tony Silvagni

100.0%


Stats from Trump Hyuga Pro Longboard 2016

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Tony Silvagni 16.64 4 4 100.0%
Taylor Jensen 16.41 4 3 75.0%
Piccolo Clemente 15.49 4 3 75.0%
Nelson III Ahina 15.45 3 2 66.67%
Emilien Fleury 15.25 3 2 66.67%
Edouard Delpero 14.98 4 3 75.0%
Antoine Delpero 13.83 3 2 66.67%
Shohei Akimoto 13.58 2 1 50.0%
Kapono Nahina 12.25 2 1 50.0%
Masaya Tsukamoto 12.25 1 0 0.0%
Kota Sakuraoka 12.13 2 1 50.0%
Reilly Stone 11.65 3 2 66.67%
Satoshi Horii 11.48 2 1 50.0%
Benito Nerida 11.18 2 1 50.0%
Taka Inoue 11.15 1 0 0.0%
Lucas Garrido Lecca 11.15 2 1 50.0%
Tatsuya Ueki 10.55 1 0 0.0%
Hiroshi Sato 10.1 2 1 50.0%
Hideto Sakuma 9.75 1 0 0.0%
Tatsuo Fujii 9.5 1 0 0.0%
Shun Hieda 8.95 1 0 0.0%
Shingo Egashira 8.9 2 1 50.0%
Austin Hollingshead 8.1 1 0 0.0%
Tsuyoshi Takahashi 7.85 1 0 0.0%
Toshiki Koyama 7.7 1 0 0.0%
Len Barrow 7.7 1 0 0.0%
Yuji Okabe 6.65 1 0 0.0%
Hiro Ito 6.5 1 0 0.0%
Masahiro Tokita 6.25 1 0 0.0%