Trump Hyuga Pro


Okuragahama, Hyuga, Japan

Oct 09, 2015

Best AHS
Taylor Jensen

17.56

Best Winning Perc.
Taylor Jensen

100.0%


Stats from Trump Hyuga Pro 2015

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Taylor Jensen 17.56 4 4 100.0%
Piccolo Clemente 16.77 4 3 75.0%
Nelson III Ahina 16.07 3 2 66.67%
Genki Kino 14.68 3 2 66.67%
Scotty Fong Jr 14.19 4 3 75.0%
Shohei Akimoto 14.02 3 2 66.67%
Lucas Garrido Lecca 13.98 3 2 66.67%
Yuji Hata 12.4 1 0 0.0%
Bonga Perkins 12.15 2 1 50.0%
Kota Sakuraoka 11.9 3 2 66.67%
Kapono Nahina 10.4 1 0 0.0%
Satoshi Horii 10.33 2 1 50.0%
Tatsuo Fujii 9.5 1 0 0.0%
Yoshiki Yonemoto 9.25 1 0 0.0%
Hiroshi Sato 8.55 2 1 50.0%
Hideto Sakuma 8.1 1 0 0.0%
Yuji Watanabe 7.6 1 0 0.0%
Yuuki Ogawa 7.55 1 0 0.0%
Masahiro Tooda 7.2 1 0 0.0%
Masaya Tsukamoto 7.15 1 0 0.0%
Yasuaki Higashikawa 7.05 1 0 0.0%
Nobuhiro Ogashira 6.75 1 0 0.0%
Kyohei Okada 4.0 1 0 0.0%
Yoshishiro Kitamura 3.4 1 0 0.0%