Real B Voice Pro Longboard


Taito, Chiba, Japan

Jun 07, 2014

Best AHS
Taylor Jensen

16.31

Best Winning Perc.
Taylor Jensen

100.0%


Stats from Real B Voice Pro Longboard 2014

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Taylor Jensen 16.31 5 5 100.0%
Nic Jones 15.12 5 4 80.0%
Piccolo Clemente 13.61 4 3 75.0%
Yuji Hata 12.28 3 2 66.67%
Eugene Teal 11.58 3 2 66.67%
Go Suzuki 11.47 3 2 66.67%
Kota Sakuraoka 10.25 2 1 50.0%
Emilien Fleury 10.15 1 0 0.0%
Hiroshi Sato 9.1 3 2 66.67%
Taiki Mori 8.25 2 1 50.0%
Anri Nabeshima 7.95 1 0 0.0%
Nobuhiro Ogashira 7.78 2 1 50.0%
Go Ishikawa 7.2 2 1 50.0%
Kyohei Okada 7.08 2 1 50.0%
Tatsuo Fujii 6.8 1 0 0.0%
David Kinoshita 6.63 2 1 50.0%
Toshiki Koyama 6.2 2 1 50.0%
Kimihiko Nishizaki 6.0 1 0 0.0%
Shota Masuyama 6.0 1 0 0.0%
Kunihiro Kudo 5.9 1 0 0.0%
Tsuyoshi Takahashi 5.53 2 1 50.0%
Keiichiro Tomi 5.45 1 0 0.0%
Junpei Suzuki 5.2 1 0 0.0%
Yoshiki Yonemoto 4.9 1 0 0.0%