Malibu Hyuga Pro Longboard


Hyuga, Miyazaki Prefecture, Japan

Oct 11, 2014

Best AHS
Piccolo Clemente

15.84

Best Winning Perc.
Piccolo Clemente

100.0%


Stats from Malibu Hyuga Pro Longboard 2014

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Piccolo Clemente 15.84 4 4 100.0%
Nelson III Ahina 14.06 4 3 75.0%
Lucas Garrido Lecca 11.96 4 3 75.0%
Eugene Teal 9.72 3 2 66.67%
Hideto Sakuma 9.63 1 0 0.0%
Yuji Hata 9.43 2 1 50.0%
Kota Sakuraoka 9.12 2 1 50.0%
Nobuhiro Ogashira 8.12 4 3 75.0%
Yoshishiro Kitamura 7.6 1 0 0.0%
Kyohei Okada 7.47 2 1 50.0%
Yoshiki Yonemoto 6.75 3 2 66.67%
Tatsuo Fujii 6.72 2 1 50.0%
Masahiro Tooda 6.67 2 1 50.0%
Toshiki Koyama 6.64 1 0 0.0%
Adam Lefebvre 6.5 1 0 0.0%
Satoshi Horii 6.31 2 1 50.0%
Takayuki Aihara 5.4 1 0 0.0%
Yuji Watanabe 5.37 1 0 0.0%
Yoh Haruzono 3.87 1 0 0.0%
Hiroshi Sato 3.26 1 0 0.0%
Jun Aota 1.6 1 0 0.0%