Real B Voice Pro Longboard


Taito, Chiba, Japan

Jun 08, 2013

Best AHS
Yuji Hata

13.32

Best Winning Perc.
Yuji Hata

100.0%


Stats from Real B Voice Pro Longboard 2013

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Yuji Hata 13.32 5 5 100.0%
Emilien Fleury 12.3 5 4 80.0%
Kota Sakuraoka 11.8 4 3 75.0%
Go Ishikawa 11.2 2 1 50.0%
Nobuhiro Ogashira 10.61 4 3 75.0%
Tatsuo Fujii 10.48 2 1 50.0%
Eugene Teal 10.28 3 2 66.67%
Go Suzuki 9.95 3 2 66.67%
Taiki Mori 9.82 3 2 66.67%
Hiroshi Sato 9.48 3 2 66.67%
Jason Suzuki 9.18 2 1 50.0%
Hideto Sakuma 8.8 2 1 50.0%
David Kinoshita 8.78 2 1 50.0%
Anri Nabeshima 7.75 1 0 0.0%
Ryuichi Kubo 7.75 2 1 50.0%
Yoshinori Matsuyama 7.6 1 0 0.0%
Blaine Lewis 6.55 1 0 0.0%
Tatsuya Ueki 6.53 2 1 50.0%
Yasuhiro Harada 6.25 1 0 0.0%
Takanori Sehata 5.85 1 0 0.0%
Toshiki Koyama 5.85 1 0 0.0%
Keiichiro Tomi 5.5 1 0 0.0%
Tsuyoshi Takahashi 5.45 1 0 0.0%
Mamoru Narumi 4.9 1 0 0.0%
Shota Masuyama 4.8 1 0 0.0%
Koji Takahashi 4.6 1 0 0.0%
Manabu Sekiguchi 4.55 1 0 0.0%
Tadahiro Harada 3.65 1 0 0.0%