Real B Voice Pro Longboard


Taito, Chiba, Japan

Jun 09, 2012

Best AHS
Kota Sakuraoka

12.8

Best Winning Perc.
Noah Shimabukuro

100.0%


Stats from Real B Voice Pro Longboard 2012

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Kota Sakuraoka 12.8 5 4 80.0%
Noah Shimabukuro 12.67 5 5 100.0%
Kevin Connelly 11.04 4 3 75.0%
Nobuhiro Ogashira 11.0 4 3 75.0%
Go Ishikawa 9.58 3 2 66.67%
Yuji Hata 9.38 2 1 50.0%
Go Suzuki 9.25 3 2 66.67%
Eugene Teal 9.12 3 2 66.67%
Yuzuru Shinjo 9.0 3 2 66.67%
Yasuaki Higashikawa 8.88 4 3 75.0%
Taiki Mori 7.82 3 2 66.67%
Blaine Lewis 7.22 3 2 66.67%
Tsuyoshi Takahashi 7.08 2 1 50.0%
Tatsuo Fujii 6.9 2 1 50.0%
Yoshinori Matsuyama 6.48 2 1 50.0%
Hideto Sakuma 6.4 3 2 66.67%
Tsukasa Tsujishima 5.8 2 1 50.0%
Ryuichi Kubo 5.65 1 0 0.0%
Masamichi Matsunaga 5.45 1 0 0.0%
Jason Suzuki 5.45 1 0 0.0%
Hiroshi Sato 5.4 2 1 50.0%
David Kinoshita 5.35 1 0 0.0%
Anri Nabeshima 5.3 1 0 0.0%
Colin Saunders 5.3 1 0 0.0%
Yuki Nakayama 5.25 2 1 50.0%
Koji Takahashi 4.9 2 1 50.0%
Yasuhiro Harada 4.7 1 0 0.0%
Keiichiro Tomi 4.65 1 0 0.0%
T.J. Atwood 4.65 1 0 0.0%
Tatsuya Ueki 4.65 2 1 50.0%
Hisamoto Saito 4.25 1 0 0.0%
Masamichi Watanabe 4.2 1 0 0.0%
Junpei Suzuki 4.2 1 0 0.0%
Julian Hopkins 4.0 2 1 50.0%
Armando Colucci 3.75 1 0 0.0%
Nobuhiro Mikabe 2.3 1 0 0.0%