Minami Boso Junior Pro


Chitose Beach, Minamibōsō, Chiba, Japan

Oct 06, 2018

Best AHS
Rio Waida

12.09

Best Winning Perc.
Roi Kanazawa

100.0%


Stats from Minami Boso Junior Pro 2018

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Rio Waida 12.09 4 3 75.0%
Yuji Mori 11.73 4 3 75.0%
Yuji Nishi 11.68 4 3 75.0%
Riaru Ito 11.53 2 1 50.0%
Soma Hirahara 11.47 1 0 0.0%
Miyu Furukawa 11.26 4 3 75.0%
Riku Kanda 11.23 1 0 0.0%
Roi Kanazawa 10.95 4 4 100.0%
Takuto Ohta 10.87 2 1 50.0%
Jin Suzuki 10.85 2 1 50.0%
Keanu Kamiyama 10.77 2 1 50.0%
Rinta Oooto 10.67 1 0 0.0%
Taichi Hagita 10.57 3 2 66.67%
Arashi Murata 10.48 3 2 66.67%
Joh Azuchi 10.1 3 2 66.67%
Hyuusei Fujita 10.1 2 1 50.0%
Shohei Kato 9.54 2 1 50.0%
Shoma Nishimura 9.53 1 0 0.0%
Keitaro Fujinuma 9.43 2 1 50.0%
Toy Tanaka 9.41 2 1 50.0%
Raiki Masuda 9.15 2 1 50.0%
Kosuke Okamura 8.87 1 0 0.0%
Sho Matsubara 8.8 1 0 0.0%
Kiyoshiro Suda 8.64 1 0 0.0%
Aoto Shimada 8.6 2 1 50.0%
Yuri Ogasawara 8.27 2 1 50.0%
Ryuichi Inoue 7.93 1 0 0.0%
Shunsuke Wake 7.63 1 0 0.0%
Koa Matsumoto 7.14 1 0 0.0%
Leon Oba 7.13 2 1 50.0%
Ryota Hidaka 6.86 1 0 0.0%
Yoshun Suzuki 6.84 2 1 50.0%
Kentarou Tsujioka 6.83 1 0 0.0%
Monnojo Yahagi 4.2 2 1 50.0%
Haruka Naito 3.87 2 1 50.0%
Sota Hasegawa 0.0 1 0 0.0%