Ise Shima Pro Junior


Ise Shima, Mie, Japan

Oct 13, 2018

Best AHS
Rio Waida

14.2

Best Winning Perc.
Rio Waida

100.0%


Stats from Ise Shima Pro Junior 2018

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Rio Waida 14.2 4 4 100.0%
Yuji Nishi 13.9 4 3 75.0%
Joh Azuchi 13.73 4 3 75.0%
Kiyoshiro Suda 11.93 3 2 66.67%
Jin Suzuki 11.93 3 2 66.67%
Kosuke Okamura 11.68 3 2 66.67%
Toy Tanaka 11.58 4 3 75.0%
Keanu Kamiyama 11.52 3 2 66.67%
Miyu Furukawa 11.25 1 0 0.0%
Arashi Murata 11.1 1 0 0.0%
Roi Kanazawa 11.05 1 0 0.0%
Soma Hirahara 10.5 1 0 0.0%
Raiki Masuda 10.23 2 1 50.0%
Sho Matsubara 10.13 2 1 50.0%
Shohei Kato 10.0 2 1 50.0%
Ryota Hidaka 9.9 1 0 0.0%
Yuji Mori 9.85 2 1 50.0%
Rinta Oooto 9.2 1 0 0.0%
Hyuusei Fujita 9.05 2 1 50.0%
Yuri Ogasawara 9.0 2 1 50.0%
Keitaro Fujinuma 8.85 1 0 0.0%
Monnojo Yahagi 8.82 2 1 50.0%
Haruka Naito 8.75 1 0 0.0%
Riaru Ito 8.63 2 1 50.0%
Takuto Ohta 8.5 2 1 50.0%
Atsuya Nishizeko 8.25 2 1 50.0%
Taichi Hagita 7.9 1 0 0.0%
Sota Hasegawa 7.9 1 0 0.0%
Kentarou Tsujioka 7.8 1 0 0.0%
Shoma Nishimura 7.4 1 0 0.0%
Tatsumi Kishimoto 7.3 1 0 0.0%
Riku Kanda 6.0 1 0 0.0%
Kairi Shinji 5.85 1 0 0.0%