Minami Boso Junior Pro


Chitose Beach, Minamibōsō, Chiba, Japan

Sep 16, 2017

Best AHS
Joh Azuchi

13.19

Best Winning Perc.
Joh Azuchi

100.0%


Stats from Minami Boso Junior Pro 2017

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Joh Azuchi 13.19 5 5 100.0%
Momoto Tsuzuki 12.99 3 2 66.67%
Kaito Kawamata 12.71 4 3 75.0%
Keanu Kamiyama 12.53 5 4 80.0%
Rio Waida 12.38 3 2 66.67%
Taichi Hagita 11.79 3 2 66.67%
Kairi Noro 11.77 3 2 66.67%
Roi Kanazawa 11.38 4 3 75.0%
Jin Suzuki 10.9 2 1 50.0%
Takuto Ohta 10.72 2 1 50.0%
Yuji Nishi 10.65 2 1 50.0%
Rinta Oooto 10.45 2 1 50.0%
Kalum Bruhwiler Temple 10.44 2 1 50.0%
Arashi Murata 10.4 3 2 66.67%
Sho Matsubara 10.34 2 1 50.0%
Yuji Mori 10.23 1 0 0.0%
Yuri Ogasawara 9.9 1 0 0.0%
Haruka Naito 9.8 1 0 0.0%
Toy Tanaka 9.75 3 2 66.67%
Ryuichi Inoue 9.72 3 2 66.67%
Taiki Karube 9.7 2 1 50.0%
Kosuke Okamura 9.53 1 0 0.0%
Shohei Kato 9.17 1 0 0.0%
Keitaro Fujinuma 9.0 1 0 0.0%
Soma Hirahara 8.56 1 0 0.0%
Yusuke Kato 8.54 2 1 50.0%
Naru Awada 8.53 1 0 0.0%
Miyu Furukawa 8.4 1 0 0.0%
Sota Hasegawa 8.3 1 0 0.0%
Shoma Nishimura 8.21 2 1 50.0%
Riaru Ito 7.77 2 1 50.0%
Noa Ishii 7.67 1 0 0.0%
Koa Matsumoto 7.4 1 0 0.0%
Monnojo Yahagi 7.16 1 0 0.0%
Hiroya Miwa 6.47 1 0 0.0%
Kai Mori 6.13 1 0 0.0%
Aoto Shimada 5.53 1 0 0.0%
Riku Kanda 5.5 1 0 0.0%
Raiku Kasai 4.0 1 0 0.0%
Daiki Matsunaga 1.0 1 0 0.0%