Ise Shima Pro Junior


Ise Shima, Mie, Japan

Oct 14, 2017

Best AHS
Yuri Ogasawara

13.95

Best Winning Perc.
Momoto Tsuzuki

100.0%


Stats from Ise Shima Pro Junior 2017

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Yuri Ogasawara 13.95 3 2 66.67%
Momoto Tsuzuki 13.53 5 5 100.0%
Sho Matsubara 12.5 1 0 0.0%
Soma Hirahara 12.3 1 0 0.0%
Kaito Kawamata 12.08 2 1 50.0%
Hiroya Miwa 11.95 2 1 50.0%
Takuto Ohta 11.3 1 0 0.0%
Yuji Nishi 11.16 5 4 80.0%
Kosuke Okamura 11.03 3 2 66.67%
Keitaro Fujinuma 10.85 1 0 0.0%
Rio Waida 10.8 4 3 75.0%
Miyu Furukawa 10.63 2 1 50.0%
Hyuusei Fujita 10.54 4 3 75.0%
Riaru Ito 10.3 3 2 66.67%
Taiki Karube 10.05 1 0 0.0%
Roi Kanazawa 9.32 2 1 50.0%
Haruka Naito 9.23 2 1 50.0%
Keanu Kamiyama 9.02 3 2 66.67%
Tenshi Iwami 8.8 1 0 0.0%
Riku Kanda 8.75 1 0 0.0%
Aruha Hamamura 8.5 1 0 0.0%
Taichi Hagita 8.25 1 0 0.0%
Shohei Kato 7.6 1 0 0.0%
Arashi Murata 6.8 1 0 0.0%
Joh Azuchi 6.03 2 1 50.0%
Yuji Mori 5.73 2 1 50.0%
Ryota Hidaka 0.0 1 0 0.0%