Ichinomiya Isumi Pro Junior Surfing Governor's Cup


Shida Point, Ichinomiya, Chiba, Japan

Jul 01, 2017

Best AHS
Momoto Tsuzuki

11.93

Best Winning Perc.
Momoto Tsuzuki

100.0%


Stats from Ichinomiya Isumi Pro Junior Surfing Governor's Cup 2017

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Momoto Tsuzuki 11.93 5 5 100.0%
Yuji Mori 11.57 4 3 75.0%
Kaito Kawamata 11.49 2 1 50.0%
Yuri Ogasawara 11.22 5 4 80.0%
Shotaro Wake 10.51 2 1 50.0%
Miyu Furukawa 10.38 4 3 75.0%
Keitaro Fujinuma 10.15 2 1 50.0%
Sho Matsubara 9.91 2 1 50.0%
Jin Suzuki 9.87 5 4 80.0%
Keanu Kamiyama 9.73 3 2 66.67%
Joh Azuchi 9.63 1 0 0.0%
Yusuke Kato 9.15 3 2 66.67%
Takuto Ohta 9.06 2 1 50.0%
Hyuusei Fujita 9.0 1 0 0.0%
Rinta Oooto 8.87 3 2 66.67%
Raiki Masuda 8.83 1 0 0.0%
Taiki Karube 8.59 4 3 75.0%
Raiku Kasai 8.4 1 0 0.0%
I Ketut Aditya 8.38 2 1 50.0%
Soma Hirahara 8.37 2 1 50.0%
Kosuke Okamura 8.25 2 1 50.0%
Haruka Naito 8.24 2 1 50.0%
Shunsuke Wake 8.2 2 1 50.0%
Hiroto Fukui 8.16 1 0 0.0%
Kairi Noro 7.9 1 0 0.0%
Yuji Nishi 7.77 1 0 0.0%
Kiyoshiro Suda 7.3 2 1 50.0%
Taichi Hagita 7.08 4 3 75.0%
Cocoro Jisai 6.8 1 0 0.0%
Shohei Kato 6.79 2 1 50.0%
Sota Hasegawa 6.73 1 0 0.0%
Noa Ishii 6.16 3 2 66.67%
Cooga Harada 6.1 1 0 0.0%
Riku Kanda 5.97 2 1 50.0%
Roi Kanazawa 5.9 1 0 0.0%
Arashi Murata 5.87 1 0 0.0%
Ryota Hidaka 5.67 1 0 0.0%
Koa Matsumoto 5.33 1 0 0.0%
Aoto Shimada 5.13 1 0 0.0%
Daiki Matsunaga 4.53 1 0 0.0%
Rui Horikoshi 3.69 2 1 50.0%
Ryunosuke Nishida 0.0 1 0 0.0%
Naru Awada 0.0 1 0 0.0%