Minami Boso Junior Pro


Minamibōsō, Chiba, Japan

Oct 29, 2016

Best AHS
Yuji Mori

13.34

Best Winning Perc.
Yuji Mori

100.0%


Stats from Minami Boso Junior Pro 2016

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Yuji Mori 13.34 5 5 100.0%
Rio Waida 12.55 4 3 75.0%
Taichi Wakita 12.35 4 3 75.0%
Joh Azuchi 12.29 5 4 80.0%
Daiki Tanaka 11.9 2 1 50.0%
Yuji Nishi 11.57 3 2 66.67%
Ren Murakami 11.3 2 1 50.0%
Takuto Ohta 11.28 3 2 66.67%
Yuuki Nakashio 10.67 3 2 66.67%
Daiki Matsunaga 10.47 3 2 66.67%
Keitaro Fujinuma 9.9 2 1 50.0%
Momoto Tsuzuki 9.85 2 1 50.0%
Kosuke Okamura 9.6 2 1 50.0%
Kaito Kawamata 9.4 2 1 50.0%
Miyu Furukawa 9.2 1 0 0.0%
Kosei Sawamura 8.73 2 1 50.0%
Haruka Naito 8.35 2 1 50.0%
Aoto Shimada 7.65 1 0 0.0%
Roi Kanazawa 7.6 1 0 0.0%
Taichi Hagita 7.05 1 0 0.0%
Ryunosuke Nishida 7.05 1 0 0.0%
Katsuto Takeuchi 6.55 1 0 0.0%
Daisuke Yamaguchi 6.4 1 0 0.0%
Kai Mori 4.9 1 0 0.0%
Shimba Nagano 2.1 1 0 0.0%