GoPro Junior Games


Shida Point, Ichinomiya, Chiba, Japan

Aug 06, 2016

Best AHS
Yuji Mori

14.99

Best Winning Perc.
Joh Azuchi

100.0%


Stats from GoPro Junior Games 2016

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Yuji Mori 14.99 5 4 80.0%
Yuji Nishi 14.19 4 3 75.0%
Joh Azuchi 13.87 5 5 100.0%
Takuto Ohta 12.3 2 1 50.0%
Keanu Kamiyama 12.17 3 2 66.67%
Kairi Noro 12.15 2 1 50.0%
Momoto Tsuzuki 12.03 2 1 50.0%
Keijiro Nishi 11.93 2 1 50.0%
Daiki Matsunaga 11.7 1 0 0.0%
Taichi Wakita 11.67 3 2 66.67%
Arashi Murata 11.64 4 3 75.0%
Raiki Masuda 11.53 3 2 66.67%
Kosuke Okamura 11.52 3 2 66.67%
Yuuki Nakashio 11.25 1 0 0.0%
Ren Murakami 11.2 4 3 75.0%
Keitaro Fujinuma 11.08 3 2 66.67%
Rinta Oooto 11.05 2 1 50.0%
Hiroya Miwa 11.05 1 0 0.0%
Riaru Ito 10.63 2 1 50.0%
Daiki Tanaka 10.5 2 1 50.0%
Monnojo Yahagi 10.45 1 0 0.0%
Haruka Naito 10.33 2 1 50.0%
Taiki Karube 10.25 2 1 50.0%
Hyuusei Fujita 10.25 1 0 0.0%
Soma Hirahara 10.07 2 1 50.0%
Kaito Kawamata 9.88 2 1 50.0%
Rui Horikoshi 9.8 1 0 0.0%
Kakeru Murata 9.6 2 1 50.0%
Roi Kanazawa 9.38 3 2 66.67%
Sho Matsubara 9.3 2 1 50.0%
Naru Awada 9.25 1 0 0.0%
Jin Suzuki 9.18 2 1 50.0%
Miyu Furukawa 9.13 2 1 50.0%
Kosei Sawamura 9.0 1 0 0.0%
Shuhei Takahashi 8.78 2 1 50.0%
Sota Hasegawa 8.45 1 0 0.0%
Shohei Kato 8.28 2 1 50.0%
Noa Ishii 7.45 1 0 0.0%
Katsuto Takeuchi 7.15 1 0 0.0%
Yuri Ogasawara 6.7 1 0 0.0%
Gen Azuchi 6.5 1 0 0.0%
Aoto Shimada 6.05 1 0 0.0%
Ryousyun Fujita 6.0 1 0 0.0%
Ryunosuke Nishida 5.8 1 0 0.0%
Shogo Harad 5.55 1 0 0.0%
Kazuma Sekiguchi 3.8 1 0 0.0%
Daisuke Yamaguchi 3.7 1 0 0.0%
Koudai Kato 3.65 1 0 0.0%