Minami Boso Junior Pro


Minamibōsō, Chiba, Japan

Sep 19, 2015

Best AHS
Reo Inaba

13.94

Best Winning Perc.
Takumi Nakamura

100.0%


Stats from Minami Boso Junior Pro 2015

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Reo Inaba 13.94 4 3 75.0%
Takumi Nakamura 13.69 5 5 100.0%
Takumi Yasui 12.24 4 3 75.0%
Shun Murakami 12.0 2 1 50.0%
Ryota Matsushita 11.6 2 1 50.0%
Yuji Mori 11.18 4 3 75.0%
Shuji Nishi 10.74 4 3 75.0%
Daichi Makino 10.7 1 0 0.0%
Kei Kobayashi 10.67 3 2 66.67%
Jin Suzuki 10.38 2 1 50.0%
Momoto Tsuzuki 10.0 2 1 50.0%
Joh Azuchi 9.93 2 1 50.0%
Kan Watanabe 9.9 3 2 66.67%
Keijiro Nishi 9.83 5 4 80.0%
Daiki Tanaka 9.5 1 0 0.0%
Naomi Kobayashi 9.45 3 2 66.67%
Yuri Ogasawara 9.28 2 1 50.0%
Kai Hamase 9.11 4 3 75.0%
Ren Murakami 8.85 2 1 50.0%
Guy Sato 8.85 2 1 50.0%
Masahiro Sekiguchi 8.82 2 1 50.0%
Kusuma Tanabe 8.55 1 0 0.0%
Kosei Sawamura 8.55 1 0 0.0%
Kai Awada 8.2 1 0 0.0%
Toy Tanaka 8.12 3 2 66.67%
Ryo Kobayashi 7.9 2 1 50.0%
Riaru Ito 7.73 2 1 50.0%
Haru Morishita 7.4 2 1 50.0%
Kosuke Okamura 7.25 1 0 0.0%
Yuuki Nakashio 7.2 1 0 0.0%
Kaito Kawamata 7.05 1 0 0.0%
Takuya Hongo 7.0 1 0 0.0%
Yusuke Igari 6.88 2 1 50.0%
Ryo Miura 6.85 1 0 0.0%
Rinta Oooto 6.65 1 0 0.0%
Sasuke Kawatani 6.3 1 0 0.0%
Taichi Wakita 6.15 1 0 0.0%
Yuji Nishi 5.9 1 0 0.0%
Ryusei Kanda 5.15 1 0 0.0%
Naru Awada 5.1 1 0 0.0%
Haruka Naito 0.0 1 0 0.0%