GoPro Junior Games


Shida Point, Ichinomiya, Chiba, Japan

Aug 01, 2015

Best AHS
Kan Watanabe

12.01

Best Winning Perc.
Momoto Tsuzuki

100.0%


Stats from GoPro Junior Games 2015

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Kan Watanabe 12.01 5 4 80.0%
Reo Inaba 11.88 4 3 75.0%
Momoto Tsuzuki 10.58 6 6 100.0%
Kaito Kawamata 10.45 2 1 50.0%
Shuji Nishi 10.15 1 0 0.0%
Jin Suzuki 9.87 3 2 66.67%
Shun Murakami 9.48 2 1 50.0%
Naru Awada 9.27 3 2 66.67%
Kusuma Tanabe 9.22 3 2 66.67%
Yuji Nishi 9.18 4 3 75.0%
Guy Sato 9.15 1 0 0.0%
Kai Matsumoto 9.1 4 3 75.0%
Takumi Yasui 9.07 2 1 50.0%
Taichi Wakita 8.3 2 1 50.0%
Joh Azuchi 8.25 2 1 50.0%
Kosei Sawamura 8.14 4 3 75.0%
Kairi Noro 8.0 1 0 0.0%
Riki Horikoshi 8.0 2 1 50.0%
Naomi Kobayashi 7.9 1 0 0.0%
Toy Tanaka 7.8 1 0 0.0%
Riaru Ito 7.8 1 0 0.0%
Kai Awada 7.75 2 1 50.0%
Takuya Hongo 7.65 2 1 50.0%
Haruka Naito 7.25 2 1 50.0%
Keisuke Nishiguchi 7.23 2 1 50.0%
Keigo Hirota 7.05 1 0 0.0%
Teague Robinson 7.0 1 0 0.0%
Ryo Miura 6.88 2 1 50.0%
Souichiro Yuki 6.38 2 1 50.0%
Yusuke Igari 5.8 1 0 0.0%
Daichi Makino 5.75 1 0 0.0%
Ryota Matsushita 5.6 1 0 0.0%
Kosuke Okamura 5.38 2 1 50.0%
Yuri Ogasawara 5.35 1 0 0.0%
Haru Morishita 4.5 1 0 0.0%
Ryusei Kanda 3.25 1 0 0.0%
Kai Hamase 2.25 1 0 0.0%
Wataru Hibino 1.75 1 0 0.0%
Keijiro Nishi 0.0 1 0 0.0%