Minami Boso Junior Pro


Chitose beach, Minami Boso City, Chiba, Japan

Sep 13, 2014

Best AHS
Takumi Nakamura

14.56

Best Winning Perc.
Yuta Tsukamoto

80.0%


Stats from Minami Boso Junior Pro 2014

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Takumi Nakamura 14.56 5 4 80.0%
Hiroto Arai 14.52 5 3 60.0%
Takumi Yasui 14.12 5 4 80.0%
Reo Inaba 13.75 3 2 66.67%
Yuta Tsukamoto 13.26 5 4 80.0%
Hiroto Ohhara 12.08 2 1 50.0%
Ryota Matsushita 11.38 2 1 50.0%
Shun Murakami 11.28 3 2 66.67%
Taichi Wakita 10.55 3 2 66.67%
Guy Sato 10.43 2 1 50.0%
Momoto Tsuzuki 10.4 1 0 0.0%
Riki Horikoshi 10.23 2 1 50.0%
Kan Watanabe 10.07 2 1 50.0%
Kusuma Tanabe 9.3 1 0 0.0%
Yuri Ogasawara 9.18 2 1 50.0%
Ren Murakami 8.62 3 2 66.67%
Sou Ishihara 8.1 1 0 0.0%
Ryo Kobayashi 7.95 1 0 0.0%
Naomi Kobayashi 7.8 1 0 0.0%
Kai Hamase 7.8 1 0 0.0%
Kaiki Yamanaka 7.5 1 0 0.0%
Ryo Kodama 7.4 1 0 0.0%
Kai Awada 7.33 2 1 50.0%
Kairi Noro 6.95 1 0 0.0%
Shoma Tsutsumi 6.8 1 0 0.0%
Ryo Miura 6.05 1 0 0.0%
Shinji Shuya 5.7 1 0 0.0%
Taishi Kume 5.45 1 0 0.0%
Wataru Hibino 4.0 1 0 0.0%
Daiki Tanaka 0.0 1 0 0.0%