Go Pro Junior


Ichinomiya, Chiba, Japan

Aug 02, 2014

Best AHS
Takumi Nakamura

13.89

Best Winning Perc.
Takumi Nakamura

100.0%


Stats from Go Pro Junior 2014

Name Average Heat Score Heats Victories Winning Percentage
Takumi Nakamura 13.89 4 4 100.0%
Kai Hamase 12.65 2 1 50.0%
Louis Gillick 12.46 5 4 80.0%
Guy Sato 11.95 3 2 66.67%
Hiroto Arai 11.89 4 3 75.0%
Yuta Tsukamoto 11.88 5 4 80.0%
Takumi Yasui 11.5 3 2 66.67%
Shuji Nishi 11.4 1 0 0.0%
Shun Murakami 11.0 2 1 50.0%
Kan Watanabe 10.82 3 2 66.67%
Teague Robinson 10.38 2 1 50.0%
Daiki Tanaka 9.75 1 0 0.0%
Ryota Matsushita 9.72 3 2 66.67%
Riki Horikoshi 9.43 3 2 66.67%
Sasuke Kawatani 9.2 2 1 50.0%
Kairi Noro 9.07 2 1 50.0%
Kusuma Tanabe 8.95 1 0 0.0%
Ren Murakami 8.88 2 1 50.0%
Ryan Hunt 8.87 3 2 66.67%
Keijiro Nishi 8.8 2 1 50.0%
Taichi Wakita 8.75 1 0 0.0%
Reo Inaba 8.53 2 1 50.0%
Ryo Kobayashi 8.35 1 0 0.0%
Kairi Takamatsu 8.32 2 1 50.0%
Daichi Makino 7.9 2 1 50.0%
Taishi Kume 7.85 2 1 50.0%
Yuri Ogasawara 7.73 2 1 50.0%
Naomi Kobayashi 7.23 2 1 50.0%
Kaito Kawamata 7.1 2 1 50.0%
Yugo Kawabata 6.65 1 0 0.0%
Shogo Saito 6.55 1 0 0.0%
Ryo Miura 6.45 1 0 0.0%
Haruyoshi Shibutani 6.38 2 1 50.0%
Kaiki Yamanaka 6.25 1 0 0.0%
Eito Ikeda 5.8 2 1 50.0%
Kai Awada 5.63 2 1 50.0%
Wataru Hibino 5.6 1 0 0.0%
Shinji Shuya 5.6 1 0 0.0%
Jack Duggan 5.5 1 0 0.0%
Shoma Tsutsumi 5.45 1 0 0.0%
Shotaro Konishi 4.05 1 0 0.0%